Shoutcast Radyo Kurulumu ve Ayarları

Linux işletim sistemi kurulu bir Dedicated veya VPS sunucuya Shoutcast Radyo Sunucusu kurmak için öncelikle Linux sunucumuza SSH’tan root olarak giriş yapıyoruz. SSH istemcisi olarak ben PUTTY’i tercih ediyorum.

Putty SSH istemcisi

Daha sonra adduser kullanıcıadı ve passwd kullanıcıadı komutlarını kullanarak yeni kullanıcı tanımlıyoruz. Biz burada kullanıcı adımızı dahinet olarak belirleyelim.

adduser clia
passwd clia

komutlarını ardarda girdiğimizde istemci bizden yeni kullanıcı için parola isteyecek:

Linux SSH Yeni kullanıcı ekleme

İkinci kezde aynı parolayı girdikten sonra radyo kurulumu için kullanıcımız tanımlanmıştır.

Bu komutları SSH ile sunucu üstünde girerken kullandığımız kullanıcı root‘tur. Komut satırına da dikkat edersek;
[root@server ~]#

şeklindedir.

Yeni oluşturduğumuz kullanıcıya geçiş için;

su – clia

komutunu giriyoruz ve Enter‘a basıyoruz. Komut satırının değiştiğini göreceksiniz. Linux kullanıcı değiştirme komutu…

Daha sonra internette herhangi bir adresten bulacağımız shoutcast server kurulum dosyasını sc_serv_1.9.8_Linux.tar.gz)wget komutu ile sunucumuza indirmemiz gerekiyor. wget http://cliaweb.com/dosyalar/sc_serv_1.9.8_Linux.tar.gz Dosya indirmesi tamamlandıktan sonra sıkıştırılmış dosyayı açmak için tar -zxpf komutunu giriyoruz. tar -zxpf

sc_serv_1.9.8_Linux.tar.gz Dosyaları açtıktan sonra ls komutu ile dosyaları görüntülediğimizde README.TXT, sc_serv, sc_serv_1.9.8_Linux.tar.gz, sc_serv.conf dosyalarını görürüz.

Radyo yayını için tüm dosyalarımız bunlar. Ancak yayın için şifre ve port ayarlarını barındıran sc_serv.conf dosyasını düzenlememiz gerekmekte. Bunu da linux’un vazgeçilmez metin editörü pico ile yapabiliriz.

pico sc_serv.conf

wget komutu ve linux sıkıştırılmış dosya açma

Kursör yardımı ile özellikle Password, PortBase, MaxUser gibi değerler kendimize ve radyomuzda istediğimiz özelliklere göre düzenleyebiliriz. İşimiz bittiğinde Ctrl – X ile editörden çıkarken, kaydedip etmeyeceğimiz soran soruyu da Y tuşuna basıp çıkıyoruz.

pico editor

pico editör çıkış

Bazı sunucularda pico sc_serv.confkomutu çalışmayabilir. Böyle durumlarda da

cd /usr/bin
ln -s nano pico

yazarak pico komutunu sistemimize linkleyebiliriz. Eğer yine sorunla karşılaşırsak linux dağıtım sürümümüz için pico kurulum yöntemlerini araştırabilirsiniz.

Son olarakta ./sc_serv yazarak radyomuzu çalıştırmaya başlıyoruz. En son http://ipnumarası:port yazarak radyomuzun çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz.

Önerilen Diğer Konular