Centos Web Panel SPF ve DKIM Kaydı Oluşturma

SPF kaydının gönderilen bir e-postanın kesin olarak belirtilen alan adından gönderilmiş olduğunu doğrulamak için kullanıldığını daha önceki makalelerimizde belirtmiştik. SPF ve DKIM kayıtları e-posta içeriğinizin ve adresinizin spam teşkil etmediğini karşı email sunucusuna bildiren kayıt türleridir. Bu kayıtlar ile e-postanızı doğrulayabilirsiniz.

Bu makalede yer alan SPF ve DKIM doğrulama işlemini tüm Centos VPS sunucularında ücretsiz yaptırabilirsiniz!

Centos Web Panel’de iken öncelikle Email -> Postfix Manager a tıklıyoruz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-1

Installs DKIM & SPF, enables DKIM for New Accounts and Domains seçiyoruz ve Rebuild Mail Server butonuna tıklıyoruz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-2

Tamam a tıklıyoruz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-3

İşlem tamamlandığında en son log satırını aşağıdaki gibi görmeliyiz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-4

Email -> DKIM Manager a tıklıyoruz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-5

DKIM kaydı oluşturacağımız ve SPF kaydını açacağımız (kutucuğu işaretleyin) Alan Adını seçiyoruz ve Add DKIM butonuna tıklıyoruz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-6

DKIM Manager sayfasına geri dönüyoruz. Aşağıdaki örnekte cliawebdeneme.tk alan adımızın SPF kaydı hariç DKIM kayıtları yeşil işaretli yani aktif durumdadır. Şimdi SPF kaydı eklemek için Add SPF Record butonuna tıklıyoruz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-7

SPF kaydı oluşturma sayfasındayız. Bu sayfada değiştirilecek kısımlar ;

Select Domain: kısmından SPF kaydı oluşturulacak alan adını seçin.
Allow any hostname in this domain to send email for this domain: Yes seçin.
IP addresses in CIDR format that deliver or relay mail for this domain: sunucu ip adresinizi yazın.

Ardından Add SPF Record butonuna tıklayın ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-8

İşlem tamamlandığında ekranda görmemiz gereken aşağıdaki gibidir ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-9

DKIM Manager sayfasına geri dönüyoruz ve tüm kayıtlar aktif görünüyor ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-10

Şu an tüm işlemler tamam ancak kayıtları doğrulamak yani işlemlerin gerçekten tamamlanıp tamamlanmadığını görmek isteyebilirsiniz. Bu durumda Edit Records a tıklayın ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-11

DKIM ve SPF kayıtlarını alt alta görebilirsiniz ;

centos-web-panel-spf-ve-dkim-kaydi-olusturma-12

 

Önerilen Diğer Konular