DirectAdmin IP Atama (Reseller Ip Atama)

DirectAdmin panelde Admin Level iken dilediğiniz bir reseller hesabına ip ataması gerçekleştirebilirsiniz. Reseller hesaplarına ip atandığında o ip artık reseller tarafından yönetilebilir hale geliyor. Reseller sahibi ilgili ip adresini isterse paylaşımlı olarak kendisi kullanabilir veya dilediği bir hosting hesabına atayabillir.

DirectAdmin panelli VDS paketlerimizi BURADAN inceleyebilirsiniz!

Admin Level olarak IP Management a tıklıyoruz :

directadmin-ip-atama-1

Daha önce eklediğimiz free olan bir ip yi cliawebres reseller hesabına atıyoruz;

1- Select : atanacak ip adresini seçin
2- Seçilen ip adresi hangi reseller hesabına atanacak seçin
3- Assing to : Tıklayarak işlemi gerçekleştirin

directadmin-ip-atama-2

Aşağıdaki gibi Reseller sütununda cliawebres yazısı yer alıyor. Yani artık bu ip adresi cliawebres reseller hesabına atandı.
Peki gerçektende ip adresi cliawebres reseller hesabına atandı mı? Kontrol etmek için cliawebres e tıklıyoruz :

directadmin-ip-atama-5

Reseller hesabına giriş yapıyoruz yani login oluyoruz:

directadmin-ip-atama-8

Reseller hesabına giriş yaptık, IP Management a tıklıyoruz :

directadmin-ip-atama-9

IP Adresimiz başarıyla atanmış. Biz bu ip adresini dilersek shared olarak kullanabiliriz. Aşağıda ip adreslerinin Status açıklamaları yer allıyor :

Shared : IP Adresi paylaşımlıdır. Reseller hesabı altında herkes kullanabilir.
Free : IP Adresi uygundur. Özel olarak başka bir hesaba atanabilir.
Owned : IP Adresi zaten bir hesaba atanmıştır. Başka bir hesaba atanamaz.

Biz shared olarak atama yapalım. Bu sayede reseller hesabımız altında herkes bu ipyi kullanabilsin.

Select den ip yi seçiyoruz ve Share Selected a basıyoruz :

directadmin-ip-atama-10

İşlem tamam. Bu ip adresi artık paylaşımlı. (Status : shared)

Reseller hesabımız altında dilediğimiz hesaplara veya herkese bu ip yi atayabiliriz :

directadmin-ip-atama-12

Reseller hesabı altındaki bir hosting hesabına özel ip atamayı (status = owned) bir sonraki makalemizde bulabilirsiniz.

Önerilen Diğer Konular