Linux Ruby Kurulumu

Linux tabanlı işletim sistemlerinde ruby kurmak oldukça basittir. Ruby, nesneye yönelik, dinamik, reflektif bir programlama dilidir. Ruby dili, Yukihiro Matsumoto tarafından Japonya’da tasarlanmaya ve geliştirilmeye başlanmıştır. Sözdizimi olarak, Ada, Perl, Smalltalk, Lisp, Eiffel gibi programlama dillerinden etkilenen Ruby; Python ile kimi ortak sözdizimi özelliklerine sahiptir.

Bu makalede yer alan kurulumu tüm VDS paketlerinde gerçekleştirebilirsiniz!

Ubuntu, Debian için ;

Centos, Redhat, Fedora için ;

başarıyla kuruldu ise kontrol edebilirsiniz ;

ruby-kurulumu

Önerilen Diğer Konular