1

WordPress Admin Paneline Tek İp Adresinden Erişme İzni

WordPress Admin paneli spam / bot ziyaretlerin vazgeçilmezidir. Bu ziyaretler hepimizin bildiği için iyi niyetli değildir, wp-login.php üzerinden brute login denemeleri ile wordpress sisteminizin admin paneline erişme amacı güder. Wğer başarılı olur ise de wordpress inizin admin paneli üzerinde dilediklerini yapabilirler.